IMP Institute of Precision Mechanics (Instytut Mechaniki Przecyzyjnej)